UPIS DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU

 

Upis u radnu 2022/2023. godinu je u toku!

 

Potrebna dokumentacija za upis u predškolsku ustanovu:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih za dete
  2. Potvrda nadležnog pedijatra o zdravstvenom stanju deteta
  3. Kopija vakcinacionog lista
  4. Uverenje o državljanstvu jednog roditelja/staratelja
  5. Očitana lična karta jednog roditelja/staratelja

Predškolska ustanova – vrtić Meda nalazi se u sistemu subvencija grada Beograda.

NORMATIV DECE U GRUPAMA

Broj dece:

  • u mešovitoj grupi dece jaslenog uzrasta je osam,
  • u mešovitoj grupi dece od tri do godine polaska u školu je dvanaest.

U vrtićima su grupe uzrasno heterogene čime se podržava postulat montesori pedagogije gde je princip realnog života, kakav je međuvršnjačko učenje, prenesen u koncept obrazovanja.

Deca su po grupama raspoređena samo formalno, dok u realnom životu koriste sve prostore vrtića po slobodnom izboru i sarađuju sa svim vaspitačima i članovima kolektiva.

RADNO VREME VRTIĆA: radnim danima (ponedeljak – petak) od 7,30 do 17,30h

U saglasnosti sa potrebama porodica i mogućnostima predškolske ustanove, radno vreme vrtića se fleksibilno organizuje pomeranjem satnice unapred ili unazad u odnosu na projektovano radno vreme.

Organizovanjem “veselog petka” svakog poslednjeg petka u mesecu, u vrtićima je omogućen 24 časovni boravak dece.