UPIS DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU

Predškolska ustanova – vrtić “MEDA” se nalazi u sistemu subvencija grada Beograda što podrazumeva da grad refundira troškove boravka dece u vrtiću.

Potrebna dokumentacija za upis u predškolsku ustanovu:

  1. Izvod iz matične knjige rođenih za dete
  2. Potvrda nadležnog pedijatra o zdravstvenom stanju deteta
  3. Kopija vakcinacionog lista
  4. Uverenje o državljanstvu jednog roditelja
  5. Očitana lična karta jednog roditelja

RADNO VREME VRTIĆA: radnim danima (ponedeljak – petak) od 7,00 do 17,30h

U saglasnosti sa potrebama porodica i mogućnostima predškolske ustanove, radno vreme vrtića se fleksibilno organizuje pomeranjem satnice unapred ili unazad u odnosu na projektovano radno vreme.

Organizovanjem “veselog petka” svakog poslednjeg petka u mesecu, u vrtićima je omogućen 24 časovni boravak dece.

Vaspitno-obrazovni rad se organizuje u celodnevnom trajanju.

Raspored dnevnih aktivnosti

Vreme Aktivnosti
07:00 – 08:30 Jutarnje okupljanje / telesno vežbanje
08:30 – 09:00 doručak
09:00 – 10:00 Usmerene aktivnosti / montesori materijali
10:00 – 11:15 Slobodna/organizovana igra u otvorenom prostoru
11:15 – 11:30 užina
11:30 – 14:00 Popodnevni odmor/pripremni predškolski program/montesori materijali
14:00 – 14:30 ručak
14:30 – 15:30 Usmerene aktivnosti / montesori materijali
15:30 – 16:00 užina
16:00 – 17:30 Igra i aktivnosti po slobodnom dečjem izboru

Obroci za decu se naručuju preko sertifikovanih distributera – ketering službe

BROJ (NORMATIV) DECE U GRUPAMA

Broj dece:

  • u mešovitoj grupi dece jaslenog uzrasta je osam,
  • u mešovitoj grupi dece od tri do godine polaska u školu je dvanaest.

U vrtićima su grupe uzrasno heterogene kojima se podržava postulat montesori pedagogije gde je princip realnog života, kakav je međuvršnjačko učenje, prenesen u koncept obrazovanja.

Deca su po grupama raspoređena samo formalno, u realnom životu ona koriste sve prostore vrtića po slobodnom izboru i sarađuju sa svim vaspitačima i članovima kolektiva.