Načela rada po Montesori metodi su:

 • Sloboda: deca imaju slobodu kretanja, izbora, trajanja aktivnosti, ali uz poštovanje jasnih pravila kojima se postavljaju granice i kontroliše ponašanje;
 • Struktura i red: materijali su postavljeni tako da vode otežavanju aktivnosti (od jednostavnijeg ka složenijem), dok red podstiče osećaj sigurnosti i stalnosti kod dece;
 • Stvarnost i priroda: izbor materijala je takav da dete dovodi u blizak odnos sa stvarnošću i proizvodima iz prirode;
 • Lepota i atmosfera: sve je zasnovano na jednostavnosti i vizuelnoj privlačnosti u svetlim i vedrim bojama, harmoničnom rasporedu, umirujućoj atmosferi.

Pretpostavke rada po ovoj metodi su:

 • Ideja o obrazovanju kao prirodnom procesu koji se odvija spontano tokom razvoja tako da se u dete može imati poverenje da je u stanju da donosi sopstvene odluke i da uči isključivo sopstvenom aktivnošću i iskustvom.
 • Važno je omogućiti deci podsticajno okruženje u kome će moći da uče putem različitih sistema vežbi sa posebno struktuiranim “montesori materijalima”.
 • Kao posebno značajne se izdvajaju vežbe praktičnog života, vežbe za podsticanje perceptivnih sposobnosti, vežbe za podsticanje razvoja govora, vežbe za usvajanje matematičkih pojmova i kosmičkog vaspitanja.
 • Zahvaljujući sistemima vežbi, deca stiču temeljne principe svog budućeg delanja, koncentraciju, usklađenost pokreta, sposobnost slobodnog izbora, nezavisnost, odgovornost, osećaj za red, volju, istrajnost i samodisciplinu.
 • Disciplina kojoj se teži u radu po “Montesori metodi” je aktivna: cilj je da se dete vaspitava tako da bude aktivno i da radi, a ne da bude nepokretno i pasivno. Granice dečje slobode su interes grupe kojoj pripadaju.
 • U vaspitnom postupku se podstiču interakcije među decom različitog uzrasta, izbegavaju nagrade i kazne. Dete se ne ispravlja, posebno ne pohvaljuje, niti kritikuje.
 • Deca se podstiču da usvoje veštine samokontrole i sposobnost korigovanja sopstvenih postupaka i aktivnosti.
 • Montesori vaspitač postavlja jasna pravila, demonstrira vežbe materijalom koji je dete odabralo za rad, posmatra i prati dečji individualan rad i postignuće u vežbi, podržava svako dete “da uradi samo”, dizajnira nove materijale kako bi se usložnjavale vežbe u saglasnosti sa dečjim individualnim napredovanjem i postignućem.

Oblici rada

 • Individualni rad sa montesori materijalima kroz izvođenje vežbi
 • Krug razgovora u funkciji međusobnog upoznavanja, prihvatanja, formiranja kolektiva, razvijanja empatije i poštovanja drugih,
 • Igra tišine sa ciljem razvijanja svesne kontrole nad sopstvenim ponašanjem, osećanjima i unutrašnjem miru.