PREDŠKOLSKI PROGRAM VRTIĆA “MEDA”

Predškolski program privatnog vrtića Meda je verifikovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i realizuje se po standardima kvaliteta rada u predškolskim ustanovama timskim radom vaspitača, medicinskih sestara – vaspitača, stručnih saradnika (psihologa, pedagoga, defektologa – logopeda) i spoljnih saradnika.

Programiranjem neposrednog rada sa decom po pedagoškoj metodi Marije Montesori doprinosi se harmoničnom razvoju svakog deteta:

  • individualizacijom vaspitno – obrazovnog procesa
  • podrškom dečjem učenju korišćenjem čula
  • vežbama praktičnog života u uslovima kolektiva
  • radnom vaspitanju
  • ovladavanju simbolima u različitim oblastima života, rada i umetnosti
  • logičko – matematičkom mišljenju

NTC sistem učenja na originalan način uspešno razvija intelektualne sposobnosti dece kroz igru.

Stručni tim ustanove kontinuirano radi na praćenju i unapređivanju vaspitno-obrazovnog rada sa decom kroz različite forme stručnog usavršavanja imajući evropske standarde za prioritet. Svi zaposleni su prošli obuku za rad po pedagoškoj metodi Marije Montesori (pod stalnom su supervizijom Srpske Montesori asocijacije) i NTC sistemu učenja.

Program je otvoren za sve mogućnosti sa temama za istraživanje koje se baziraju na interesovanjima dece, a podrazumeva smisleno povezivanje i prožimanje životnih sadržaja iz sve tri dečje životne zajednice: porodice, vrtića i neposrednog okruženja.