MEDA 1 – STARI GRAD, CENTAR GRADA

BRAĆE JUGOVIĆA 17

MEDA 2 – A BLOK, NOVI BEOGRAD

UROŠA MARTINOVIĆA 12

MEDA 3 – BORČA,

 BELE BARTOKA 21

Montesori program

Odgovornost, nezavisnost i samopouzdanje su ono što se postiže korišćenjem Montesori pedagogije kroz aktivnosti zasnovane na igri gde deca imaju slobodu da razvijaju svoja interesovanja sopstvenim tempom.

Detaljnije...

Upis u vrtić

Mi smo privatna Predškolska ustanova akreditovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Vrtić je u sistemu subvencija grada i upis dece se vrši cele godine.

Detaljnije...

Programski model rada

Vrtići su formirani kao male zajednice dece i odraslih koji uče i dele životnu svakodnevnicu uz odgovarajuće timsko delovanje svih odraslih učesnika vaspitno-obrazovnog procesa (vaspitača, roditelja i drugih odraslih iz okruženja).

Detaljnije...

Upis u vrtić Meda

Upis u radnu  2022/2023. godinu je u toku!

Omogućeno je sticanje prava na subvencionisanje dela troškova boravka deteta od strane grada Beograda.

Za sve informacije kontaktirajte nas putem mail-a vrticmedamontessori@gmail.com ili na telefon 063/741-8923

Predškolska ustanova vrtić Meda

Privatni vrtić i jaslice MEDA je prvi montesori vrtić osnovan 2005. godine u Beogradu koji je programski verifikovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Nakon sedamnaest godina uspešnog rada, PU – vrtić Meda razvija svoju delatnost u različitim delovima grada afirmisanjem savremenih programskih i organizacionih modela rada sa decom predškolskog uzrasta

Danas predškolska ustanova MEDA realizuje svoj program u tri dečja vrtića na teritoriji grada Beograda:

Zašto baš vrtić Meda

Razvijati se – po programskoj koncepciji vrtića Meda – znači istraživati /učiti/vežbati kako:

Upoznavati sebe i osamostaljivati se u zadovoljavanju sopstvenih potreba;

Upoznavati druge i ostvarivati uspešnu komunikaciju i interakciju sa njima;

Upoznavati svoje životno okruženje usvajanjem značajnih informacija i osposobljavati se za adekvatno delovanje u njemu.