Predškolski program

Predškolski program Ustanove realizuje se po standardima kvaliteta rada u predškolskim ustanovama Republike Srbije timskim radom vaspitača, medicinskih sestara…

Detaljnije...

Programski model rada

Vrtići su formirani kao male zajednice dece koji uče i dele životnu svakodnevnicu uz odgovarajuće timsko delovanje svih odraslih učesnika vaspitno-obrazovnog procesa…

Detaljnije...

Saradnja sa porodicom

Roditelji po ovoj koncepciji obrazovanja dece postaju partneri i neposredni učesnici u vaspitno obrazovnom procesu koji se odvija u vrtiću kroz kreativan i istraživački proces rada.

Detaljnije...

Predškolska ustanova vrtić Meda

O nama

Predškolska ustanova vrtić „ MEDA“ je prvi „montesori vrtić“osnovan 2005. godine u Beogradu koji je programski verifikovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Nakon deset godina uspešnog rada, tokom 2016. godine, predškolska ustanova „MEDA“ razvija svoju delatnost u različitim delovima grada ( u opštinama Stari grad, Palilula, Savski venac i Vračar) afirmisanjem savremenih programskih i organizacionih modela rada sa decom predškolskog uzrasta.

Danas Ustanova realizuje svoj Predškolski program u četiri dečja vrtića na teritoriji grada Beograda:

  • „MEDA “ u Ulici Braće Jugovića broj 17/ kontakt telefon 011/30 36 061
  • „MEDA 2“ u Ulici Paje Adamova broj 18./ kontakt telefon 011/40 99 794
  • „MEDA 3“ u Ulici Golubačka broj 1. / kontakt telefon 065 2315 876
  • „MEDA 4“ u Uroša Martinovića 12 / počinje sa radom 01.09.2019

Kolektiv čini osam vaspitača, četiri medicinske sestre vaspitača, stručni saradnik školski psiholog – pedagog, dva saradnika defektologa – logopeda, spoljni saradnici za fakultativne programe.

PRIJAVI SE

ZANIMLJIVI PODACI

MESEČNI STATISTIČKI PODACI PREDŠKOLSKE USTANOVE – VRTIĆ MEDA

2586

Količina potrošenog papira mesečno (kom)

1286

Količina pojedenog voća godišnje (kg)

88

Posećenost radionica u (%)

70

Dolaznost dece u vrtićima (%)

1

1. Deca uče iz onoga što ih okružuje. 2. Ako dete često grdimo, ono uči kako osuđivati druge. 3. Ako dete često hvalimo, ono uči kako ceniti druge. 4. Ako se dete oseća sigurno, ono uči verovati ljudima.

Maria Montessori

Maria Montessori -

tvorac pedagoške metode
2

5. Ako detetu pružite podršku, bit će samouvereno. 6. Nikada nemojte pričati loše o detetu. 7. Poštujte dete čak i kada napravi grešku. Tako će vrlo brzo moći ispraviti svoju pogrešku.

Maria Montessori

Maria Montessori -

tvorac pedagoške metode