Predškolski program

Predškolski program Ustanove realizuje se po standardima kvaliteta rada u predškolskim ustanovama Republike Srbije timskim radom vaspitača, medicinskih sestara…

Detaljnije...

Programski model rada

Vrtići su formirani kao male zajednice dece koji uče i dele životnu svakodnevnicu uz odgovarajuće timsko delovanje svih odraslih učesnika vaspitno-obrazovnog procesa…

Detaljnije...

Saradnja sa porodicom

Roditelji po ovoj koncepciji obrazovanja dece postaju partneri i neposredni učesnici u vaspitno obrazovnom procesu koji se odvija u vrtiću kroz kreativan i istraživački proces rada.

Detaljnije...

Predškolska ustanova vrtić Meda

Privatni vrtić i jaslice MEDA je prvi montesori vrtić osnovan 2005. godine u Beogradu koji je programski verifikovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Nakon petnaest godina uspešnog rada, Predškolska ustanova – vrtić MEDA razvija svoju delatnost u različitim delovima grada (Stari grad, Novi Beograd i Vračar) afirmisanjem savremenih programskih i organizacionih modela rada sa decom predškolskog uzrasta.

Danas predškolska ustanova MEDA realizuje svoj program u tri dečija vrtića na teritoriji grada Beograda:

  • Vrtić MEDA 1 Braće Jugovića broj 17/ kontakt telefon 011/30 36 061
  • Vrtić MEDA 2 Uroša Martinovića 12/ kontakt telefon 065/231 58 76

Kolektiv čini osam vaspitača, četiri medicinske sestre – vaspitača, stručni saradnik školski psiholog – pedagog, dva saradnika defektologa – logopeda, tehničko osoblje i spoljni saradnici za fakultativne programe.

PRIJAVI SE

ZANIMLJIVI PODACI

MESEČNI STATISTIČKI PODACI PREDŠKOLSKE USTANOVE – VRTIĆ MEDA

2586

Količina potrošenog papira mesečno (kom)

1286

Količina pojedenog voća godišnje (kg)

88

Posećenost radionica u (%)

70

Dolaznost dece u vrtićima (%)

Upis u vrtić Meda

Upis za školsku 2020/2021. godinu je u toku!

Omogućeno je sticanje prava na subvencionisanje dela troškova boravka deteta od strane grada Beograda.

Za sve informacije kontaktirajte nas putem mail-a vrticmedamontessori@gmail.com ili na telefon 065/231 58 76

Zašto baš vrtić Meda

Razvijati se – po programskoj koncepciji vrtića Meda – znači istraživati /učiti/vežbati kako:

  • Upoznavati sebe i osamostaljivati se u zadovoljavanju sopstvenih potreba;
  • Upoznavati druge i ostvarivati uspešnu komunikaciju i interakciju sa njima;
  • Upoznavati svoje životno okruženje usvajanjem značajnih informacija i osposobljavati se za adekvatno delovanje u njemu.
1

AKO DETE ŽIVI U PRIJATELJSKOM OKRUŽENJU, NAUČIĆE KAKO DA NAĐE LJUBAV

Maria Montessori

Maria Montessori -

tvorac pedagoške metode
2

AKO DETETU BUDEMO STALNA PODRŠKA, ONO ĆE BITI SAMOSTALNO I SAMOUVERENO.

Maria Montessori

Maria Montessori -

tvorac pedagoške metode