PROGRAMSKI MODEL RADA U VRTIĆU “MEDA”

 

Vrtići su formirani kao male zajednice dece i odraslih koji uče i dele životnu svakodnevnicu uz odgovarajuće timsko delovanje svih odraslih učesnika vaspitno-obrazovnog procesa (vaspitača, roditelja i drugih odraslih iz okruženja).

Otvorenom koncepcijom vaspitanja u Predškolskoj ustanovi Meda, vrtići su osmišljeni kao podržavajući životni prostori nalik porodičnom domu i “mreža” različitih mesta za učenje u okruženju:

  • deca usvajaju moralne vrednosti aktivnom konstrukcijom znanja u interakciji sa socijalnom i fizičkom sredinom
  • obrazovanje se shvata kao proces koga definišu principi postupanja, strategije učenja i podučavanja
  • svi odrasli učesnici vaspitnog procesa rade na stimulisanju razvoja dečje moralne I intelektualne autonomije razmenjujući mišljenja sa decom
  • deca se podstiču da samostalno odlučuju i prave lične izbore, uvažavajući različitosti i prihvatanje mišljenja drugih.

U  vrtiću Meda želi se ZADOVOLJNO DETE koje spontano i samostalno zadovoljava sve svoje potrebe.