PROGRAMSKI MODEL RADA U VRTIĆU “MEDA”

Vrtići su formirani kao male zajednice dece i odraslih koji uče i dele životnu svakodnevnicu uz odgovarajuće timsko delovanje svih odraslih učesnika vaspitno-obrazovnog procesa (vaspitača, roditelja i drugih odraslih iz okruženja).

Otvorenom koncepcijom vaspitanja u PU “MEDA” vrtići su osmišljeni kao: podržavajući životni prostori nalik porodičnom domu i “mreža” različitih mesta za učenje u okruženju:

  • deca usvajaju moralne vrednosti aktivnom konstrukcijom znanja u interakciji sa socijalnom I fizičkom sredinom
  • obrazovanje se shvata kao proces koga definišu principi postupanja, strategije učenja i podučavanja, a ne konkretni sadržaji.
  • Svi odrasli učesnici vaspitnog procesa rade na stimulisanju razvoja dečje moralne I intelektualne autonomije razmenjujući mišljenja sa decom, uvažavajući dečja prava da
  • samostalno odlučuju i prave lične izbore, podstičući dečje uvažavanje različitosti i prihvatanje mišljenja drugih.

U vrtiću “MEDA” se želi ZADOVOLJNO DETE koje spontano i samostalno zadovoljava sve svoje potrebe.

Razvoj i napredovanje svakog deteta se prati i tromesečno evidentira u ”Listama praćenja dečjeg razvoja i napredovanja” koje su deo interne dokumentacije o deci.

Dva puta godišnje se organizuju sistematski lekarski pregledi dece od strane pedijatra, logopeda i fizijatra nadležnog Doma zdravlja.