PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

Obezbeđeni su svi neophodni uslovi kojima se štiti i unapređuje dečje zdravlje, a u skladu sa Pravilnikom i Uputstvom za sprovođenje preventivno-zdravstvene zaštite Republike Srbije.

U vrtiću Meda se kontinuirano utiče na pravilan dečji psiho-fizički razvoj i formiranje pozitivnih obrazaca ponašanja za očuvanje zdravlja i zdrave životne sredine.