OPCIJA A

Poludnevni boravak 08:00-12:00 koji obuhvata učešće deteta u svim aktivnostima koje su rasporedom predviđene u toku detetovog boravka u vrtiću i sve obroke koji se serviraju u trenutku detetovog boravka u vrtiću (doručak, užina)
cena 150e na mesečnom nivou

OPCIJA B

Poludnevni boravak 12:00-16:00  koji obuhvata učešće deteta u svim aktivnostima koje su rasporedom predviđene u toku detetovog boravka u vrtiću i sve obroke koji se serviraju u trenutku detetovog boravka u vrtiću (užina, ručak, užina)
cena 150e na mesečnom nivou

OPCIJA C

Poludnevni boravak 14:00-17:30 koji obuhvata učešće deteta u svim aktivnostima koje su rasporedom predviđene u toku detetovog boravka u vrtiću, sve obroke koji se serviraju u trenutku detetovog boravka u vrtiću (ručak, užina) i učešće deteta u svim grupnim muzičkim, jezičkim i sportskim aktivnostima
cena 200e na mesečnom nivou