Vaspitanje i nega dece jaslenog uzrasta, odvija se pre svega, stvaranjem povoljne vaspitne sredine u vrtiću u kojoj će dete sticati iskustva po sopstvenom ritmu otkrivajući sebe i svoju okolinu u kojoj će biti aktivno u skladu sa svojim potrebama i sposobnostima.

Osnovni cilj plana i programa u ovom uzrasu je podržavanje, podsticanje i kultivisanje spontanih izraza ponašanja deteta u odnosu na okolinu, zbog čega se prilikom ostvarivanja istih polazi od osobenosti u otkrivanju sveta oko sebe.

Ciljevi vaspitno-obrazovnog rada u jaslicama

  • održavanje fizičkog zdravlja dece
  • povoljni uticaj na opšti razvoj organizma
  • očuvanje spontanosti i iskrenosti deteta u kontaktu sa svojomokolinom
  • pružanje pomoći u sticanju samostalnosti
  • kultivisanje i razvoj pozitivnih integrativnih emocija
  • podsticanje i negovanje prirodne radoznalosti
  • podržavanje spontanih pokušaja govorne komunikacije deteta
  • podsticanje i bogaćenje dečjeg govora kao sredstva za komunikaciju isticanje saznanja
  • podsticanje razvoja senzomotornih i perceptivnih sposobnosti, istvaranje povoljnih uslova za formiranje početnih znanja kroz praktičneaktivnosti

Od procesa vaspitanja nega je neodvojiva za decu u jaslicama. Nega dece kojom se održava njihova higijena i zadovoljavaju potrebe za snom, ishranom i boravkom na vazduhu, osamostaljivanje dece u usvajanju higijenskih navika, dok se interakcijom u procesu nege doprinosi socijalizaciji i opštem razvoju deteta. Nega podrazumeva i preventivnu zdravstvenu zaštitu kojom se, medicinskim metodama, čuva zdravlje dece i sprečava javljanje bolesti.

Igra ima centralno mesto u radu sa decom u jaslicama. Igra je vodeća aktivnost kroz koju deca rastu, razvijaju se i uče, grade sliku o sebi, stiču samopouzdanje, uviđaju svoje mogućnosti, upoznaju svoje okruženje. Vaspitno obrazovni rad u jaslicama se realizuje kroz sledeće aktivnosti: motoričke, senzoperceptivne, muzičko – ritmičke, jezičke, intelektualne i dramatizaciju (ginjol lutke). Kroz igru u vrtiću podstičemo decu na interakciju, razumevanje verbalnih poruka, usvajanje i izgovaranje novih reči a akcenat je motoričkom razvoju ( hodanje sa čučnjem, ustajanjem, skakanjem, okretanjem, provlačenjem, uz podizanje, guranje,kotrljanje predmeta, nošenja istog do cilja, bacanje, hvatanje lopte. Od izuzetne važnosti je podsticati socio-emocionalni razvoj dozvoljavanjem izražavanja emocija, učenja da se prepoznaju emocije, adekvatnim reagovanjem konfliktnih situacija u igri. Plan je igru oplemeniti stimulusima koji kod dece aktiviraju više čula i tako stvarati temelj razvoja njihovih potencijala.

Period adaptacije je posebno važan period u procesu prilagođavanja deteta na vrtić. Iz tog razloga pažljivo planiramo aktivnosti koji omogućuju detetu lakši boravak u grupi. Uključujemo roditelje u proces adaptacije kao i aktivnostima u toku godine kroz razne oblike saradnje sa porodicom.