MEDIN OBLAČIĆ – BELE BARTOKA 21

Medin oblačić nalazi se u porodičnoj zgradi u središnjem delu poznatog beogradskog naselja. Deci su svakodnevno na raspolaganju programski dobro struktuirani prostori na dva nivoa i dvorište sa višegodišnjim voćnjakom, baštom sa sezonskim povrćem i kavezima sa zečevima. Pored igre i osmišljenih aktivnosti u vrtiću i dvorištu, deca se uvode i u proces neposredne kontinuirane brige i nege o živom svetu u okruženju.