FAKULTATIVNI PROGRAMI

U vrtiću “MEDA” se realizuju i fakultativni program rada sa decom angažovanjem spoljnih saradnika iz oblasti sporta, glume, stranog jezika, muzičkog stvaralaštva – za koji se deca i roditelji posebno opredeljuju.

Tokom radne godine se organizuju sadržajno različiti jednodnevni izleti, kao i višednevni rekreativni boravak dece u odmaralištima za decu Republike Srbije.